• image
 • image
 • image
Previous Next

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ประกาศรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปี 2560

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น กำลังเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน 2 ตำแหน่ง (ตำแหน่งนักแปลและตำแหน่งด้านการจัดการทั่วไป) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาฝึกงานโดยเปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานกับทางศูนย์การแปลทีไอเอส ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตนเองในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต

นักศึกษาฝึกงาน:

 • พัฒนาและนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกงานไปใช้ในอนาคต 
 • นักศึกษาฝึกงานจะได้รับประสบการณ์ทำงานจริง พร้อมทั้งได้รับหนังสือรับรองการฝึกงานจากศูนย์การแปลทีไอเอส ฯ หลังจากผ่านการฝึกงาน


คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในมหาวิทยาลัย (ปี 2-4) หรือสูงกว่า
 • มีความประพฤติเรียบร้อยและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีแรงจูงใจ กระตือรือร้น มีความกล้า มีความคิดริเริ่ม และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี


ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

 • นักศึกษาฝึกงานจะต้องมาปฏิบัติงานเต็มเวลาในช่วงฝึกงาน
 • นักศึกษาฝึกงานอาจกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีก็ได้

วิธีการสมัคร
นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะฝึกงานกับทางศูนย์การแปลทีไอเอส กรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 • ประวัติย่อ (Resume) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียนของมหาวิทยาลัย
 • จดหมายแนะนำหรือจดหมายอ้างอิงจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่สอน

ระยะเวลาการคัดเลือกนักศึกษา
รับสมัคร : วันนี้ – 30 พค 2560
ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก: 31 พค 2560

ระยะเวลาในการฝึกงาน
มีนาคม-พฤษภาคม 2560 (60-90 วัน ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีระยะเวลาฝึกงานอย่างน้อย 60 วันขึ้นไป)

=================================================

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน   # กราฟฟิคดีไซน์ เว็บดีไซน์ โซเชียลมีเดียดีไซน์

วุฒิ: ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์บ้างเล็กน้อย ต้องการคนรุ่นใหม่ ไอเดียกระฉูด สนใจงานกราฟฟิค ไม่มีอีโก้ มีสไตล์เป็นของตัวเอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ออกแบบ Content ใหม่ๆ ตามเหตุการณ์ในปัจจุบัน
- ออกแบบกราฟฟิคบน Facebook ในรูปแบบต่างๆ
- ออกแบบโบรชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ที่ใช้สำหรับโปรโมทผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของทางบริษัท
- ดูแล อัพเดท เว็บไซต์ Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆ ของทางบริษัท

โปรแกรมที่ต้องใช้งานได้
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- WordPress
- Joomla
- ใช้งานโปรแกรมตัดต่อได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

You are here:

Contact Information

TIS Translation
11,13 Paknam ,
Mueang samut prakan ,
Samut Prakan 10270,
THAILAND